آموزش لهجه ی بسیار شیرین همدانی
بچه ها میخوام چندتا از اصطلاحات شیرین همدانی رو براتون بذارم .....خیلی زبون شیرینی داریم.
شروع درس اول :
1- این لهجه کاملا فارسیه !
2- میانه خوبی با حرف کسره داره یعنی خیلی کلمات با کسره تلفظ میشه
 3- شباهات بیشتری به فارسی کتابی داره تا لهجه تهرانی
4- در آخر بعضی از جملات کلمه (( دیه)) اضافه میشه 
         کلمات همدانی : معنی به فارسی
       بِرایتو : برای تو

       آمِدم : آمدم  

        خانه :خونه

        اشكسته : شكسته

        پچا : پس چرا

       كوخه : سرفه هنگامي بيماري

        ميليچ : گنجشك

        دينگلانفيس : الاكلنگ

        دولابه : كمد ديواري


ونديك : پنجره

سانجو : دل درد

تلانده : فشار داده

تمیده : فرو رفته

پلميده : پخش شده

بکپ : استراحت كن

میوا : بايد

بپا : نگاه كن

موتکا : بالش

فس فس کردن : کسی که ارام کاری را انجام میدهد

تومانده : فرو رفته

بیَل
: بگذار

پچا اوجو موکونی : پس چرا این جوری میکنی ؟

می سانی : می گیری

مي ساني بسان نمي ساني قبرسان : مي گيري بگير نمي گيري به درك !

خابوم میا : خوابم میاد

توییجه : سبد


سلانه سلانه : آرام آرام

پوفلنگ : بادکنک

چل مو : دماغو

 لش خبرت جان بکن یی دفه : بجنب

سرما نه خوردی چقدر فک می زنی  : زیاد حرف میزنی


حالا شی میوا بشه یا : در حال حاضر قرار چه اتفاقی بیوفته


چه گوهی بخورم الان ؟! : الان چی کار کنم ؟!

قلاق : کلاغ

وخیز : بلندشو

 
موایل : موبایل


ول مان کن : ما را رها کن


پلمانده : پخش شده


پیس : کثیف


هشتن : گذاشتن


دن ذره : خمیازه


رخت : لباس


سند : سن و سال


گنده : بزرگ


دس پلمان : دست و پاهایمان


اساندن: گرفتن


اشاندن: پرتاب کردن


اشنفتی : شنیدی


عيدتان موارك : عید شما مبارک


میییز و کیش میش : کشمش


تنکه جوراب : شرت وجوراب


تنجیده : له شده


کولانچه : آرنج


روجونه : لثه

نه نه  : مادر

آبولا : پدر


خامجی(آوجی) : خواهر


شاوجی : خواهربزرگ

دامولا : برادر بزرگ

آدای : شخص مورد احترام


خازمنی : خواستگاری

بتمرگ : بنشین

گندله : قد کوتاه

دلنگ :قد بلند

خیگ : چاق

بان گلان : غلتک

دلنگووان : آویزان

رممیده : خراب شده

 


چقیده : فرورفته


چنجه : تخمه


بسان : بفرما


دریده : پاره شده


فمیدم : متوجه شدم

جیگیلدان : سینه (مرغ)

 چنجه بشان دنت : تخمه بخور


دوغه ره بلغان : دوغ را بهم بزن

خیلی زیاد بودن من چندتاشو براتون گذاشتم 

جمع آوری :سید امیر حسینی (سوپر مارکت سید)

 http://seyeed5281.blogfa.com


 
http://seyeed5281.blogfa.com/ 

 
آموزش شیرین لهجه ی لری:

1.میدانم = دونم
2.میفهمم = دونم
3.حواسم هست=  دونم
4.بلدم=  دونم
5.متوجه ام  = دونم
6.تجربه کرده ام= دونم
7.درک میکنم = دونم
8.حس میکنم=  دونم


http://seyeed5281.blogfa.com/


آموزش لهجه ترکی در 3 سوت
۱- هرگاه حرف ب ساکن قبل از ر بیاید جای آنها عوض می شود:
کبریت **** کربیت                           تبریز   ***   تربیز

2- حرف گ در اول کلمه ق و در سایر موقعیتها ج ادا میشود:
گازوئیل   ***  قازوئیل       تگرگ   ***  تجرج

3- گاه حرف ه در آخر کلمه به "ی" و در برخی انواع گویش به صدای او تبدیل میشود:
گوجه فرنگی  ***  قوجی فرنجی (یا همان گیرمیز بادیمجان)
ماهی تابه ***     مایتابو
 
4- صدای ق به صدای گ و حرف گ در اول کلمه با صدای ق ادا می شود. در
برخی موارد ق حذف میشود:
قند   ***    گند
گلابی ***       قلابی
آقای رئیس   ***  آی رئیس
 
5- گاه حرف "ی" بعد از حرف با صدای کسره با صدای و تلفظ میشود:
مدیر    ***    مدور

6- بعد از حروفی که در کلمه با صدای کسره ادا میشوند یک "ی" اضافه میشود:
مثال   ***   میثال
ابتدا ***    ایبتیدا
چراغ ***    چیراگ

7- حرف ک هیچگاه با صدای ک ادا نشده و بسته به موقعیت حرف در کلمه،
موقعیت کلمه در جمله و نوع وضع عصبی گوینده، محل تولد گوینده، وضع
 آب و هوا و ...  با صداهای(ش خ چ ق) ادا شده و گاه اصلا ادا نمی شود:
من به تک تک سوالات شما پاسخ خواهم ***   من بی تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.
مرتیکه کثافت درست رانندگی کن        ***       مرتیچه چثافت درست رانندجی قن
سلام آقای دکتر  ***              سلام آی دتر
زبان بیسیک          ***         زبان بیسیخ
چکار می کنی؟        ***      چخار موقونو ؟
 
۸- معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بیان میشوند.
من با شما نبودم      ***         من به شما نبودی !
9- ضمیر ملکی متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بیان میشود:
حالت خوبه ؟       ***      حالش خوبی 

جمع آوری :سید امیر حسینی (سوپر مارکت سید)

 http://seyeed5281.blogfa.com
  
 


موضوعات مرتبط: آموزش لهجه همدانی - لری - ترکی

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | 0:43 | نویسنده : سید امیر حسینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.